Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka poskytuje právní služba zejména v těchto oborech práva:Občanské právo

Poskytování právních konzultací

Zastupování v řízeních před soudy

Sepisování smluv podle nového občanského zákoníku

Trestní právo

Komplexní obhajoba v trestním právu

Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků

Zastupování poškozeného v trestním řízení

Právní poradenství

Právo nemovitostí

Sepisování smluv a jiných dokumentů podle nového občanského zákoníku

Zastupování v řízení ohledně katastru nemovitostí

Bytové právo a bytová družstva

Zastupování v dědickém řízení

Poskytování právních konzultací v pozůstalostním řízení

Zastupování v řízení před notářem jako soudním komisařem

Zastupování v případě sporu o dědictví

Vymáhání pohledávek

Komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek, včetně zajištění exekučních řízení a výkonu rozhodnutí.

Rodinné právo

Rozvodová řízení (tzv. sporný i nesporný rozvod)

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Vypořádání společného jmění manželů

Náhrada škody a odpovědnost za škodu

Mimosoudní jednání s odpovědným subjektem

Zastoupení poškozeného v občanskoprávním i v trestním řízení

Obchodní právo

Zakládání obchodní společnosti

Úpravy zakladatelských smluv a listin

Převody obchodních podílů společnosti

Změny v obchodním rejstříku

Likvidace společností

Správní právo

Přestupková řízení

zastupování před státními orgány a orgány samosprávy

Nenašli jste službu, kterou potřebujete?

Kontaktujte nás zde

nebo přímo přes e-mail info@akmartinek.cz