Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka poskytuje právní služby za odměnu. Při sjednávání odměny se obvykle vychází z časové a odborné náročnosti poskytované právní služby s ohledem na individuální potřeby a možnosti klienta.

Dle preferencí klienta lze dohodnout:

Odměna hodinová


  Sazba je stanovena v rozmezí
  1.500,- až 2.500,- Kč
  a je placena v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání


Odměna úkonová


  V souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odměna výsledková

  Procentuální výše z nároku ve věci přiznaného

Odměna paušální


  Pravidelně, zpravidla měsíčně, hrazená odměna, za níž jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah a náročnost


Advokát je plátcem DPH.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje či jiné poplatky povinné platby dle příslušných zákonných ustanovení. K odměnám se připočítává 21 % DPH.

Pro další informace ohledně ceny požadované právní služby kontaktujte telefonicky či online advokátní kancelář.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontaktujte nás zde

nebo přímo přes e-mail info@akmartinek.cz