O kanceláři

Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka poskytuje komplexní právní servis v plném rozsahu od počátečních konzultací po kompletní právní zastupování v souladu s konkrétními potřebami klienta. Advokát zastupuje své klienty jak ve sporné, tak v nesporné agendě.

Advokát klientovi věnuje osobní pozornost při poskytování právních služeb, přičemž se snaží vystihnout aktuální potřeby klienta, jakož i rychlou profesionální a podrobnou analýzu právních předpisů a zároveň praktický náhled na právní problém.

Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka poskytuje svým klientům širokou škálu právních služeb při zachování principů profesionální etiky ve vztahu klient - advokát. Důraz je kladen zejména na princip důvěrnosti.

Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Služby advokátní kanceláře JUDr. Lukáše Martinka jsou poskytovány v na adrese Černokostelecká 2020/20, Praha 10 – Strašnice (budova České pošty, 3. patro, vchod z hlavního vchodu pošty či z ulice Saratovská). Před návštěvou je vhodné se pro Vaše pohodlí objednat.

Advokátní kancelář JUDr. Lukáše Martinka je pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením § 24a a násl. zákona č. 86/1995 Sb., o advokacii, v platném znění. V případě převzetí právní služby ve věci přesahující limit pojistného plnění, uzavírá advokátní kancelář další připojištění v potřebné výši na daný případ.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako "GDPR") advokátní kancelář poskytuje subjektům osobních údajů v souladu s článkem 12 GDPR veškeré zákonné informace. V implementaci GDPR jsou již zohledněna specifika advokátní profese, zejména garantovaná povinnost mlčenlivosti. Tyto a další informace jsou ke stažení v přiloženém odkazu.Podívejte se také na naše služby