Převody obchodních podílů společnosti

V § 207 ZOK je upraven převod obchodního podílu mezi společníky jedné společnosti, naopak v § 208 ZOK se podíl převádí na osobu od společníka společnosti odlišnou. Před lednem 2014 byl nutný souhlas orgánu společnosti vždy.

Úprava obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (ZOK), kde může každý společník převést svůj podíl na jiného společníka, ale i na osobou, která společníkem není. Nově je také upraven podíl, který také může sloužit jako zástava nebo jako věcné břemeno.

U nových společníku je navíc potřeba spolu s návrhem na změnu zápisu k soudu i jejich zápis do OR.

Jaké listiny jsou potřeba k prodeji obchodního podílu:

  • Zápis z valné hromady o jejím souhlasu s převodem obchodního podílu. Tento zápis může sepsat pouze notář.
  • Smlouvu o prodeji obchodního podílu. V ní se mimo jiné řeší kupní cena a způsob jejího vyrovnání.
  • Úplné znění společenské smlouvy.
  • Návrh na zápis změn ve společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku.