Likvidace společností

Likvidace je zákonem stanoveným důsledkem zrušení odchodní společnosti (družstva), pokud její jmění nepřechází na právního nástupce.

Kontrolu nad tímto procesem zpeněžení majetku a rozdělování získaného výtěžku mezi věřitele a případně i společníky přebírá od statutárního orgánu jmenovaný nebo soudem ustanovený likvidátor.

Obecné důvody pro rozhodnutí o zrušení obchodní korporace, ať už dobrovolné či nucené, jsou upraveny nově v § 171 – 173 NOZ a § 93 ZOK.

Příslušný orgán může své rozhodnutí o zrušení obchodní korporace zrušit do doby, než bylo započato rozdělování likvidačního zůstatku. V takovém případě je také potřeba sestavit mezitímní účetní závěrku, tím dojde k naplnění účelu likvidace dle § 170 NOZ.