Kontrola společnosti před převzetím (Due diligence)

Komplexní zmapování ekonomické situace subjektu, jehož výstupem je ohodnocení bonity prodeje podílů, či výše stanovení nabídky k nákupu zkoumaného subjektu.

Detailní zpráva, obsahující rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností, majících pro objednatele, jeho cíle a záměry rozhodující význam.
V závislosti na formulaci zadání pak součástí této zprávy může být i specifikace doporučení, přehled navrhovaných opatření.